Via menyn till vänster kan du gå in och titta på bilder från det tvååriga Kuebiko-projektet, där konstnärer från Åbo skärgård skapade fågelskrämmor som under somrarna 2010 och 2011 stod utställda  i Kimito centrum.

På Kuebiko-sidan här på sajten hittar du dessutom fina Kuebiko-bilder tagna av fotografen Pekka Turunen. Bilderna hittas vid presentationerna av de olika verken.