FASTNADE NÅGON I NÄTET?
LYSTE HEFOSSILENS ÖGON?
HUR LÄT SPARKSTÖTTINGEN?

Den jättelika Kuebiko med sin stam av fågelskrämmor gästade en gräsplan i centrala Kimito under 19.6 - 17.9.2011. Om du besökte fågelskrämmeinstallationen så fick du kanske svar på frågorna ovan. Nedan kan du se bilder på fågelskrämmorna, tagna i september 2011.

Kuebiko-sidans presentationer ger närmare information om de olika verken.