Harju, Eeva

Gatuadress Kuggvikintie 23
21710 Korppoo
Konstart Installation/miljökonst, Konsthantverk
Allmänt

+358 (0)50 533 7105
humuharju(at)gmail.com
www.korppijakettu.fi

Övrig information