Ringbom, Antonia

Gatuadress Näsudden
21720 Korpoström
Konstart Animation, Bildkonst, Film
Allmänt

antoniaringbom(at)hotmail.com
antonia.ringbom(at)korpostrom.fi
www.korpostrom.fi/antonia
 

Övrig information

Jag bor och jobbar i Korpo, där jag nu bygger en ateljé + studio av halm, lera och återanvänt material. Här kan workshopar och mindre utställningar hållas. Här fortsätter jag också animationsarbetet för de nygamla Muminfilmer, som Filmkompaniet och Väståbolands stad producerar. En stor kontrast till Korpolivet är ungdomsfilmcentret RIAC i Senegal. Jag var med om att starta det 1997 och stöder fortfarande verksamheten praktiskt och på distans, så gott det går. Min senaste bok och film Isola (2009) resulterade också i en utställning, på Café Aalto (okt.08), på Nötö (juli-aug.09). Den kan beställas. Filmen visas i FST5/Röda mattan i början av december. Jag är också med i Contemporary Art Archipelago.
Utöver det här illustrerar jag handböcker om mentalvård och rusproblem, om hav och miljö, för Hangö teaterträff och Sommaruni, håller workshops mm.
Och så har jag fem barn, 10 barnbarn och en skötbåt.

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare, bosatt eller verksam i Åbo skärgård?

Skicka  in uppgifter om dej (se kontakt), så kommer du med i konstnärsregistret. Du behöver bara skicka in de uppgifter du vill ha med:

Namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress
länkar till hemsidor mm
Konstart
1-5 bilder
En kort presentationstext