Leino, Renja

Gatuadress
21710 Korppoo
Konstart Bildkonst, Fotokonst
Allmänt

+358 (0)44 363 1503
renja(at)renjaleino.com
www.renjaleino.com
 

Övrig information

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare, bosatt eller verksam i Åbo skärgård?

Skicka  in uppgifter om dej (se kontakt), så kommer du med i konstnärsregistret. Du behöver bara skicka in de uppgifter du vill ha med:

Namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress
länkar till hemsidor mm
Konstart
1-5 bilder
En kort presentationstext