Pentti / Tuomaala, Raija

Gatuadress Backasintie 7
21630 Lielax
Konstart Bildkonst
Allmänt

+ 358 (0)44 295 8530
www.arsnet.fi
www.salontaiteilijaseura.fi

Övrig information

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare, bosatt eller verksam i Åbo skärgård?

Skicka  in uppgifter om dej (se kontakt), så kommer du med i konstnärsregistret. Du behöver bara skicka in de uppgifter du vill ha med:

Namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress
länkar till hemsidor mm
Konstart
1-5 bilder
En kort presentationstext