Ajna

Heikki och Heli Ilaskari


Foto: Pekka Turunen
 

Det allseende tredje ögat, pannchakrat. Allt material som har använts har varit på väg till återvinning eller avstjälpningsplatsen.

The all-seeing Third Eye Chakra, forehead chakra. All material used has been found at home and been on its way to recycling or the dump.