BJÖRK; sitt i min famn, gå inte iväg. Jag ser dig, jag hör dig. Låt mig sköta om dig så du blir frisk.

Sara Ilveskorpi & Ari Pellikka


Foto: Pekka Turunen
 

I vår skog fälldes stora björkar, vars kvistar jag först tänkte göra kvastar av. 
Jag ville göra min Kuebiko helt av naturmaterial, så kvistarna fick ett annat användningsändamål. Björk återvinns av sig självt; med tiden upplöses den i
den natur som den en gång föddes i. Björk är också en plats för kontemplation,
en viloplats mitt i brådskan, både för fåglar och för människor.

In our forest big birch-trees were cut down. At first I planned to use the sprigs for making besoms. However, since I wanted to make my Kuebiko completely out of natural materials, I used the sprigs for another purpose. Björk is automatically recycled; in time it decomposes into the same nature in which it was born. Björk is also a place for contemplation, a place to rest in the middle of a hectic life, for both birds and humans.