Kulturdjuret

Teija Puranen


Foto: Pekka Turunen

Under arbetets gång har jag tänkt på Kuebiko-definitionen ”han som ser allt”, och jag blev fascinerad av mjukisdjur och dekorationer som följer med vad som händer i hemmen och ser och hör allt. Också motsatsförhållandet dekorativa artefakter – naturligt och levande, intresserar mig.


While working I’ve been thinking about the Kuebiko definition ”the one who sees everything”, and I got fascinated by soft toys that follow life in our homes, seeing and hearing everything. I’m also interested in the contrast between decorative artifacts and what’s natural and alive.