Kom till mig, sade spindeln...

Rannveig Steinthórsdóttir & Pekka Pyykönen


Foto: Pekka Turunen

Spindeln håller folk på avstånd, om inte kråkor.

The spider keeps people away, if not birds.