Swanhild

Helena Laakkonen & Marjatta Karikoski


Foto: Pekka Turunen


Fågelskrämman, som mystiskt nog lockar fåglar till sig, heter Swanhild. Sedan den sena medeltiden har Swanhilds inkarnation lockat till sig fåglar i sitt nät. Efter att ha fastnat i nätet genomgår fåglarna en förvandling: var och en blir en kolsvart svan i Tuonelas älv, marskalkar för följena som är på väg till underjorden. Efter att ha fullgjort sin uppgift föds fåglarna på nytt, än som ett ägg i ett gökbo, än är det en höna som överraskas av ett hittebarn, och ibland får en storkfamilj tillökning. Kretsloppet är evigt.


The scarecrow, that mysteriously enough entices birds to come to her, is named Swanhild. Since late Middle Ages, the incarnation of this scarecrow has attracted birds into her net. Once trapped in the net, the birds undergo a transformation: each one of them turns into a coal-black swan, escorting retinues on their way to the lower regions. After having fulfilled their task, the birds are reborn, at times as an egg in a cuckoo’s nest, sometimes it’s a hen that gets surprised by a foundling in her nest, while other times a stork family gets a descendant. The cycle of life is eternal.