TekoDekoTaurus

Petra Kallio


Foto: Pekka Turunen
 

För att pigga upp våra rökpörten samlar vi små, söta och nätta saker runt oss. Vi tillfredsställer vår skönhetstörst med kopior tillverkade av människohand, istället för med äkta föremål ur naturen. I vår ”BlingBlingextas” utarmar vi den överdekorerade, redan döda Moder Jord. Spegelbilden visar endast ett tomt inre.


In order to liven up our smoke cottages we collect small, cute and neat things around us. We satisfy our thirst for beauty with human made copies, instead of with original objects from nature. In our “BlingBlingextacy” we burden the overdecorated, already dead Mother Earth. The reflection in the mirror shows only an empty mind.