Logon

AiA:s logo är planerad av konstnär Sandra Nyberg, och röstades fram vårvintern 2009 bland förslag gjorda av åtta olika konstnärer.

Här på sidan kommer vi att lägga in tryckbara versioner av logon, som finns i tre olika varianter samt i svart-vitt.