Projektet "Synliggörande av konstnärer och konst i Åbo skärgård" finansieras av NTM-centralen i Egentliga Finland genom aktionsgruppen I samma båt - samassa veneessä r.f. samt med privat finansiering


 


Pia Rouskus verk Ladan,  Barfotastig, Galleri Nestor i Korpo 


AiA - nätverket för konstnärer i Åbo skärgårdProjektet Artists in the Archipelago avslutades i juli 2012, men konstnärsnätverket med samma namn lever kvar i Åbo skärgård. Nätverket ordnar informella konstnärsträffar och planernar för gemensam verksamhet i framtiden. Yrkeskonstnärer inom den visuella konsten, verksamma i Åbo skärgård, är välkomna med.

Article

Tapahtumat / Evenemang 2013

Pia Linden-Lamoureux
17.06.2013 kl. 09:28

Ilmoita taidetapahtuma! Informera om konstevenemang!

AiA
14.02.2013 kl. 12:22

Rannveig Steinthórsdóttir & Pekka Pyykönen

Tutustu Rannveig Steinthórsdóttirin ja Pekka Pyykösen usiin nettisivuihin www.rannveig.fi! Besök konstnärerna Rannveig Steinthórsdóttirs och Pekka Pyykönens nya hemsidor!
AiA
14.02.2013 kl. 11:52

ARTIST TALK - KONSTNÄRSTRÄFFAR 2012


Artist Talk hos Cornelius Colliander, sommaren 2012 

En serie Artist Talks-konstnärsträffar ordnades vårvintern 2012 i Åbo skärgård. Serien var en fortsättning på de populära träffarna som ordnades 2009-2010 i samarbete med projketet CAA. Under Artist Talks-träffarna, som ordnades i konstnärateljéer eller -hem, berättade värdkonstnären och en inbjuden gästkonstnär om sitt arbete, och publiken hade möjlighet att ställa frågor och diskutera. Den första träffen hölls 10.3.2012 hos konstnärerna Pekka Pyykönen och Rannveig Steinthórsdóttir i Tövsala. Som gästkonstnär deltog Leena Pylkkö. Under den andra träffen 14.4.2012 berättade Tiiti Mendelin och Pive Toivonen om sin konstnärsbana. Följande träff ordnades 5.5.2012 med konstnärerna Tuula Nikulainen och Adam Korpak, medan Cornelius Colliander var värd för den sista träffen, som hölls i Seivis under sommaren. Där fick besökarna bl.a. bekanta sig med Cornelius hans verksamhet som keramiker och med hans stora vedeldade keramikugnar.  Tack till alla deltagande konstnärer och till publiken!

 

KONST I HÄLSOSTATIONEN I NAGU, APOTEKET I TÖVSALA OCH KIMITO HÄLSOVÅRDCENTRAL

Konstnärer från Åboland bjöd besökare och kunder i Tövsala apotek, hälsocentralen i Kimito och hälsostationen i Nagu på konstupplevelser genom att ordna miniutställningar i glasvitriner under tiden mars - juli 2012. Vitrinerna anskaffades med medel från Leader i samarbete med projektet Skärgårdens skördefest. AiA tackar för samarbetet med utställningsplatserna. Se bilder från utställningarna här
I Nagu hälsostation fortsätter utställningsverksamheten också efter projektets slut.


Svitlana Myronenkos skål av porslinslera är utställd i Nagu hälsocentral under perioden december 2012 - slutet av januari 2013.
 

BILDGALLERIET OCH KUEBIKO
I bildgalleriet hittar du bilder bland annat från AiA:s utställningar från 2011 och från Kuebiko-evenemanget som pågick 2010 - 2011. Konstnärernas egna beskrivningar av de olika Kuebiko -fågelskrämmorna och Pekka Turunens bilder av desamma hittar du på Kuebiko-sidan.