Kimitobo#0010: VANITOR

Tuomo Tammenpää


Kuva: Pekka Turunen

Sosiaalista mediaa linnuille: Chatroom tweetbotilla.

Social media for birds: Chatroom with tweetbot.