Kuebiko -emo

Pää, koristemaalaus: Tiiti Mendelin
Rakenne, metallityö: Veli-Pekka Lukka
Kädet: Sari Kippilä
+ Kuebiko työryhmä


Kuva: Pekka Turunen